Victorschool in Architectuur Jaarboek 2013/2014

donderdag 24 april 2014

Victorschool in Architectuur Jaarboek 2013/2014

De Brede School St. Victor is een basisschool van 18 groepen, een peuterspeelzaal en een buitenschoolse opvang. De school is opgeleverd in 2013. De opzet van de school is gedacht als een ring van lokalen rond een middengebied. De traditionele opzet van een school, waarbij lokalen aan een langgerekte gang zijn gelegd, is volledig losgelaten. Met behulp van ventilatiebankjes wordt ventilatielucht voor de school aangezogen. Door de constante temperatuur van de aarde wordt deze lucht in de zomer voorgekoeld en in de winter voorverwarmd. Uit ervaringscijfers met andere projecten blijkt dit een zeer duurzame en energiezuinige methode te zijn.

Architectuur Jaarboek kiest elk jaar de 30 in Nederland meest tot de verbeelding sprekende projecten voor haar prestigieuze overzichtsboek. “Dat KVDK Architecten hiervoor geselecteerd is als enig bureau uit de regio sinds jaren, geeft aan dat wij uitstekend gevoel hebben voor de hedendaagse eisen van innovatie en duurzaamheid.  Het stemt ons trots dat onze visie op architectuur en bouwen door deze selectiecommissie gewaardeerd wordt”, aldus Arie Korbee, directeur van KVDK Architecten.