Circulair West

Circulair bouwen is niet meer weg te denken uit de huidige praktijk. Overal om ons heen wordt men steeds bekender met het circulaire gedachtengoed. Toch blijkt het heel belangrijk om op voorhand ambities en verwachtingen af te stemmen, want maar al te vaak zijn er in de initiatieffase torenhoge ambities en blijken deze gedurende het proces onder druk van planning en budget soms op de achtergrond te raken.

Klimaatverandering en eindige grondstoffen zijn duidelijke effecten dat we anders om moeten gaan met onze planeet.

Door ons te verenigen van toeleverancier tot verwerker en van opdrachtgever tot gebruiker wordt de innovatie-kracht enorm versterkt. Wij delen allemaal de intrinsieke motivatie om vanuit een maatschappelijke urgentie een samenwerking uit te spreken met als doel gezamenlijk een bijdrage te leveren aan een gezondere, veiligere en kwalitatief hoogwaardige woon- en leefomgeving voor nu en toekomstige generaties.

Door ambities en bedrijfsvoering te koppelen aan de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties conformeren partijen zich aan een verregaande duurzaamheidsagenda. De participanten stellen financiële middelen en arbeidskracht beschikbaar om onderzoek te faciliteren en gezamenlijk via icoonprojecten tot meetbare doelen te komen. Deze multidisciplinaire aanpak tot onderzoek is wat Circulair West uniek maakt en waar wij als KVDK Architecten graag onze bijdragen aan willen leveren.

Circulair West is een initiatief van lokale toonaangevende bedrijven, maar het effect van deze samenwerking zal grensoverschrijdend zijn, net als ons klimaat!