Duurzaam at the top

Bij KVDK is de visie op duurzaamheid geen tijdelijke trend maar een geloof dat diep verankerd is in ons DNA. Wij betrekken bij onze projecten altijd de balans tussen ecologische, economische en sociale belangen voor nu en de toekomst.

Wij betrekken bij onze projecten altijd de balans tussen ecologische, economische en sociale belangen voor nu en de toekomst.

Afhankelijk van het type project en de uitgangspunten van de opdrachtgever bepalen wij welk aspect het belangrijkst is. Soms ligt de nadruk meer op het gebruik van duurzame materialen, dan weer op het verminderen van de energielast. Maar sowieso staan materialen met een zo laag mogelijke milieu-impact en een hoge energiebewustheid centraal in ons denken. 

Duurzame technieken en materialen
Kernachtig gezegd is duurzame architectuur een manier van bouwen, die onze aarde zo min mogelijk belast. In onze ontwerpen passen we zoveel mogelijk duurzame technieken toe om onderhoudsvriendelijke gebouwen te realiseren. Denk daarbij aan  energie-opwekking uit duurzamde bronnen, warmteterugwinning, klimaatadaptatief- en biodivers bouwen. Maar het belangrijkste is de energiebehoefte, watergebruik en toepassing van eindige grondstoffen te beperken door slim te ontwerpen. Bij  onze ontwerpen kijken we ook integraal naar het effect op technisch- en schoonmaakonderhoud. Kunnen we bijvoorbeeld onderhoudsarme materialen toepassen en onderdelen gemakkelijk vervangbaar maken? 

Circulariteit
Bij de materiaalkeuze adviseren we het gebruik van gerecyclede materialen, zoals bijvoorbeeld betongranulaat en gerecycled aluminium en glas. Bij projecten die uitgaan van circulair bouwen gaan we nog een stap verder en gaat er in de toekomst geen enkele grondstof meer verloren. Alle materialen die in het gebouw komen, worden vastgelegd in een materialenpaspoort en zoveel mogelijk ‘losmaakbaar’ verbonden, zodat ze kunnen worden herwonnen en worden hergebruikt als het gebouw niet meer nodig is. Dan hoeft niets verloren te gaan. De essentie van circulair bouwen.

Voorbeeldproject Lisser Art Museum
Op de monumentale buitenplaats van kasteel Keukenhof is het Lisser Art Museum (LAM) verrezen. Een publieksmuseum van de VandenBroek Foundation. In het LAM beleven bezoekers op verrassende wijze schilderijen, beelden, foto’s, installaties, video’s en digitale kunstwerken die iets met voedsel of consumptie te maken hebben, zogenaamd foodart. Het museum is gelegen op een kamvormig dijklichaam uit de 17e eeuw met uitzicht over het landschapspark. Vanwege het unieke karakter is dit park een beschermd rijksmonument. 

Onze opdracht was een toegankelijk en transparant museum voor een breed publiek te ontwerpen, met een zo laag mogelijke energiebehoefte, een zo constant mogelijk binnenklimaat en dit alles met gebruik van zo min mogelijk installaties. Hierbij zijn we uitgegaan van de volgende ontwerpprincipes.

Zonwering
In de gevels aan zonnezijde zijn zo min mogelijk raamopeningen opgenomen en zijn bestaande raamopeningen voorzien van Braziliaans metselwerk. Hierdoor wordt een gedeelte van het zonlicht geweerd en valt er diffuus licht het museum binnen. Dit resulteert in minder opwarming van van het gebouw en dus minder koeling.

Glazen entree
Wij hebben een grote glazen entree ontworpen voor transparantie en toegankelijkheid. De temperatuurschommeling is in deze ruimte weliswaar groter dan in de rest van het gebouw, maar aangezien dit geen museale ruimte is, zijn deze schommelingen geen probleem. Het slim organiseren van de gebruiksfuncties van het gebouw in de ontwerpfase – met verschillende klimatologische eisen – heeft dus een groot effect op de uiteindelijke energie-behoefte.

Temperatuurbuffer
Het depot bevindt zich in het 17-eeuwse dijklichaam. Hier hoeft maar beperkt geklimatiseerd te worden om de ruimten op een constante temperatuur te houden. Het kantoor en de logiesfunctie bevinden zich op de bovenste verdieping. De expositieruimtes liggen deels tussen de kantoorlaag en de entree op de begane grond. Deze ruimtes zorgen voor een temperatuurbuffer.

Vegetatiedak
Het dak is voorzien van een te betreden vegetatiedak dat ook te gebruiken is als beeldentuin. Het vegetatiedak heeft een waterbuffering met een grijswatersysteem voor het doorspoelen van de toiletten. Door de grote massa van gevel en dak reageert het museum traag op wisselingen in temperatuur van de omgeving. 

Energiebehoefte
We hebben diverse technieken toegepast om de energiebehoefte te verlagen. Het LAM is een daglichtmuseum. Het overgrote deel van de lichtbehoefte wordt door daglicht voorzien. Om het elektraverbruik te verlagen is er een beweging gestuurd LED-verlichtingssysteem, dat geleidelijk dimt en weer oplicht wanneer bezoekers de ruimte betreden. Ook heeft het gebouw een CO2 gestuurd ventilatiesysteem en is het aangesloten op een WKO-systeem voor koeling en verwarming.

Ruimtelijke flexibiliteit
Voor de flexibiliteit zijn de ruimtes in de breedte op te delen. In het plafond is een grid waarin verlichting makkelijk verplaatsbaar is. De ruimtelijke flexibiliteit in combinatie met het aanpasbare belichtingssysteem draagt bij aan het duurzaam gebruik van het museum. 

Onderhoudsvriendelijk
Bij ons ontwerp hebben wij het effect op technisch-en schoonmaakonderhoud integraal meegenomen. Er zijn onderhoudsarme materialen toegepast. Detaillering en materialisatie zijn afgewogen op gebruik en onderhoud. De onderdelen zijn gemakkelijk vervangbaar. Zo is er een onderhoudsvriendelijk gebouw gerealiseerd dat bijdraagt aan de duurzaamheid. 

Bent u benieuwd wat kiezen voor KVDK u kan opleveren? Neem dan contact op met Wiebe van Houten of Wytse de Winter via wiebe@kvdkarchitecten.nl of wytse@kvdkarchitecten.nl