Van Werkplek naar Ontmoetingsplek!

de nieuwe rol van de kantooromgeving

Een grote variatie aan plekken met een eigen karakter geeft aanleiding tot bijzondere ontmoetingen en nieuwe samenwerkingsverbanden.

Bij de Veiligheidsregio Hollands Midden wordt door verschillende partijen samengewerkt aan rampenbestrijding en crisisbeheersing in regio Hollands Midden. Om deze samenwerking tussen besturende, faciliterende en operationele sectoren te stimuleren hebben wij de opdracht gekregen om een bestaand kantoorpand te renoveren tot het nieuwe hoofdkantoor van de regio met één identiteit, waarbinnen ontmoeten en samenwerken de basis vormt!

Een dergelijke transparante en flexibele manier van werken kan gestimuleerd en gefaciliteerd worden door de fysieke omgeving maar het heeft ook te maken met een andere manier van denken over werken en hoe je dit organiseert. Daarom is het enorm belangrijk dat het ontwerp breed gedragen wordt binnen de organisatie. Middels een intensief voortraject met vertegenwoordigers van de verschillende sectoren zijn alle wensen, twijfels en ambities geïnventariseerd. Binnen iedere fase van de planvorming hebben regelmatig ontwerpsessies plaatsgevonden waarbij de ideeën zijn teruggekoppeld en waarbij er ruimte is geboden voor input vanuit de achterban.

Op het eerste oog lijkt het bestaande gebouw door haar carrévorm niet erg geschikt voor een omgeving waarbinnen ontmoeten en samenwerken centraal staat. Echter, door het slim positioneren van gezamenlijke functies als overlegfaciliteiten en restauratieve voorzieningen en het creëren van open verticale verbindingen op strategische posities ontstaat één vloeiende ruimte. Er zijn geen duidelijke grenzen tussen de verschillende sectoren of afdelingen en de beweging door het gebouw wordt gestimuleerd. Ondersteunende functies als video-belruimte, concentratieplekken en overlegplekken liggen verspreid over de werkvloer waarbij je een omgeving kunt kiezen die op dat moment het beste past bij je werkzaamheden, je karakter of zelfs je stemming. Doordat deze faciliteiten in de ruimte functioneren als scheidende elementen ontstaat er geen grote anonieme kantoortuin maar lopen de werkplekken in elkaar over.

Na een creatieve periode van ontwerp, afstemmen en voorbereidende sloopwerkzaamheden, heeft brandweercommandant en directeur Veiligheidsregio Hollands Midden Hans Zuidijk onlangs het startsein gegeven voor de bouw. Het is altijd een schitterend moment om te zien hoe ideeën en dromen werkelijkheid beginnen te worden!

Wytse de Winter

20-09-2022