Blauwdruk duurzame woonwijk

Samen zorgen we voor een toekomstbestendige wereld!

Met de ‘Blauwdruk duurzame woonwijk’ zetten we in op het verzilveren van kansen om circulariteit te betrekken bij de gebiedsontwikkelingen van morgen.

Met het 7 jarig bestaan van de SDG goals staan wij stil bij de zeventien doelen om van de wereld een betere plek te maken in 2030. Bij het dragen van deze verantwoordelijkheid komen uitdagingen kijken die een gigantische transitie vereisen, ook in de bouwsector.

Daarom hebben wij met de koplopers van de Stichting Circulair West, door kennis en kunde samen te brengen, een blauwdruk voor duurzame woonwijken gecreëerd.

Download Blauwdruk duurzame woonwijk

Deze blauwdruk brengt via zeven thema-inspiratiekaarten, gebaseerd op de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties, het gesprek over duurzaamheidsambities tussen betrokken partijen op gang. Door voorafgaand van een gebiedsontwikkeling aan de hand van deze inspiratiekaarten met elkaar in gesprek te gaan, verzekeren we dat kansen op verduurzaming in het ontwikkelproces niet worden gemist.

Met dit initiatief leveren we een bijdrage aan de stedenbouwkundige inrichting, ontsluiting, vormgeving én materialisering van de toekomstige circulaire woonwijk.