Van zorg naar zorgeloos

De ontmoeting tussen bewoners, gebruikers en bezoekers is hét centrale thema.

De zorg in Nederland vraagt om nieuwe ideeën, lef, leiderschap en een andere manier van denken.

De komende jaren zal de zorgvraag exponentieel toenemen als gevolg van vergrijzing. Zorgorganisaties staan voor een grote opgave om de kwaliteit van de zorg op het gewenste niveau te houden. Om goed voor onszelf en elkaar te kunnen blijven zorgen zetten woningbouwcoöperaties in op techniek, extramurale- en mantelzorg. Hiervoor zijn in de toekomst andere voorzieningen binnen en buiten de zorglocaties nodig, zoals flexibele indelingen van woningen, mogelijkheden tot het creëren van buurtfuncties en het toegankelijk maken van het gebied rondom de zorglocatie zodat het zorggebouw onderdeel wordt van de buurt. De zorg in Nederland vraagt om nieuwe ideeën, lef, leiderschap en een andere manier van denken. Voor ons is de ontmoeting tussen bewoners, gebruikers en bezoekers hierin hét centrale thema!

Afgelopen jaar was één van onze tenderdeelnamen de nieuwbouw van een zorgcomplex. Voor deze prijsvraag hebben we onze visie op toekomstige zorg(gebouwen) vertaald naar een ontwerp waarbij verschillende doelgroepen en functies worden gehuisvest in een stedelijke omgeving.

Hoogwaardige woonomgeving
Passend bij onze visie op toekomstige zorg is de configuratie van bouwvolumes volgens een ‘campusmodel’ – alzijdige gebouwen in een parkachtige omgeving. De functies van de gebouwen zijn verschillend, maar hebben wel een relatie met elkaar, in dit geval ouderenzorg. Door het positioneren van losse gebouwen op de kavel ontstaan er open hoeken die het terrein doorwaadbaar maken. Het openbare gebied tussen, en deels in, de gebouwen ensceneert en faciliteert de ontmoeting tussen bewoners, gebruikers en bezoekers. Tegelijkertijd zorgt het open en toegankelijke karakter – in tegenstelling tot het gesloten karakter wat veel zorgcomplexen vaak typeert – dat de zorggebouwen in relatie staan tot de omliggende wijk.

Faciliteren van de ‘toevallige ontmoeting’
De diversiteit aan gebruikers vraagt om een verscheidenheid aan ontmoetingsplekken, waarbij het faciliteren van de ‘toevallige ontmoeting’ van groot belang is voor een fijne leefomgeving en het voorkomen van eenzaamheid. Ontmoetingsplekken zijn gecreëerd middels brede corridors met zitgelegenheid, tuinkamers (groene plekken die verdiepingen en bewoners met elkaar verbinden), een binnentuin, een gemeenschappelijke plint met diverse functies en een omliggend park waarin men zich terug kan trekken in de luwte. Er is voor elk wat wils!

Bevorderen van welzijn
Om welzijn en geluk bij de bewoners te bevorderen is het belangrijk dat het landschap tussen de gebouwen een integraal onderdeel is van het ontwerp en via de gemeenschappelijke tuinkamers onderdeel wordt van de woongebouwen. Het groen van bomen en planten geeft een contrasterende kleur, nodigt uit om naar buiten te gaan en stimuleert beweging. Ook het realiseren van een aangenaam gebouw met veel lichtinval, een natuurlijk en terughoudend interieur en comfort op het gebied van gebouwprestaties levert een positieve bijdrage aan de gezondheid van de bewoners, bezoekers én het personeel.

Toekomstigbestendig
De komende jaren zullen worden gekenmerkt door een transitie van de manier waarop we zorg verlenen. Om mee te kunnen gaan met deze veranderingen is het van belang om zorggebouwen flexibel en aanpasbaar te ontwerpen. De gebouwstructuur is hierop gedimensioneerd. Samen met een flexibele indeling garandeert dit de mogelijkheid om meerdere functies te kunnen huisvesten in de toekomst.
Ook op het gebied van duurzaamheid is het essentieel om de zorggebouwen ‘future-proof’ te maken. De ambitie is om ten alle tijden energie neutrale gebouwen te realiseren en zoveel mogelijk gebruik te maken van hernieuwbare en circulaire grondstoffen. Ook met thema’s als biodiversiteit, waterretentie en duurzaam materiaalgebruik wordt rekening gehouden bij het ontwerpen van zowel de gebouwen als het landschap eromheen.

Het creëren van een veilige, gezonde en comfortabele leefomgeving, waarin bewoners worden uitgedaagd en geënthousiasmeerd, is wat ons betreft dé manier om te kunnen voorzien in de veranderende zorgbehoeften. Alle voorzieningen om ‘zorgeloos’ te kunnen wonen zijn voor handen.

Je bent tenslotte maar één keer oud!

Render i.s.m. Posad Maxwan