Het doorbreken van de traditionele denkwijze in de bouw

Een afstudeeronderzoek naar een duurzame keuze in bouwmethode, die een passend groen vooruitzicht biedt.

De wereld heeft een bouwbudget OP=OP
De aarde warmt op en om de urgentie te versterken heeft het VN-klimaatverdrag voor 2030 de Nederlandse woningbouw een CO2 budget gegeven. Dit budget zal naar waarschijnlijkheid al eerder op zijn en kan leiden tot een bouwstop. Met de noodzaak om binnen dit budget te bouwen, willen wij ons als architectenbureau blijven ontwikkelen in duurzame bouwmethodes om de CO2 uitstoot in de bouw terug te dringen.

Eenzelfde duurzaamheidsambitie troffen wij bij Rosanne Lut, HBO Bouwkunde student aan De Haagse Hogeschool, die wij bereid vonden de uiteenlopende bouwmethodes te toetsen in kosten én duurzaamheidswaarden. Met als resultaat: een nieuwe strategie om het gesprek over duurzaam bouwen met onze opdrachtgevers te optimaliseren en de traditionele denkwijze in de bouw te doorbreken.

 

 

Duurzaam bouwen met de laagste CO2 impact
Met onze ontwerpen willen we niet alleen een meerwaarde leveren aan een kwalitatief hoogwaardige architectonische gebouwde omgeving. Bovenal willen we voor onze toekomstige generaties fijne plekken creëren om te wonen, te werken en te ontmoeten. Dit doen we zowel door het ontwerp betaalbaar te houden én zo duurzaam mogelijk te bouwen.

Onder het begrip duurzaamheid verstaan wij de volgende 5 kernbegrippen: bio-based, circulair, CO2 uitstoot, footprint en een lange levensduur voor materialen. Al deze duurzaamheidsambities samen, staan voor het inperken van de CO2 impact in de bouw. Om te kunnen bepalen welke bouwmethode het meest aansluit op de duurzaamheidsambities, zijn de materialen die voorkomen in de bouwmethodes gekoppeld aan een waardebepalingsschaal*. Onderstaand de grootte van de CO2 impact van de materialen die worden toegepast bij de betreffende bouwmethodes.

 

 

Met deze bevinding is te concluderen dat houtskeletbouw en CLT bouw in duurzaamheidszin het beste bij ons passen, maar uiteraard hangt aan iedere bouwmethode ook een kostenplaatje. Uit Rosanne’s onderzoek blijkt dat houtskeletbouw met het oog op kosten en onze duurzaamheidsambitie dé schakel is tussen het traditionele denken en duurzaam bouwen.

Met Rosanne’s onderzoek en ondersteunend presentatiemateriaal staat onze visie om zo duurzaam mogelijk te bouwen als ‘een huis’ en nemen wij u graag mee in onze ideeën, expertise en dienstverlening. KVDK RAAKT. als duurzame partner!

Wij danken Rosanne Lut voor haar inzet en enthousiasme en wensen haar veel succes in haar verdere carrière!

 

*Waardebepalingsschaal: een combinatie van opgestelde waarden op basis van o.a. NIBE milieuclassificatie, de bouwmaterialen piramide van Orio Architecten, een screening op systeem-, productie- en materiaalniveau van de Rijksoverheid, de Footprint berekening met de eenheid hectare van het Wereld Natuur Fonds en diverse literatuuronderzoeken.