De Fonkeling

Ode aan de rijke glashistorie van Leerdam, kwarts-woonblokken op een groen tapijt!

  • #appartementen
  • #bouwen
  • #circulair
  • #duurzaam
  • #glas
  • #historie
  • #kwarts
  • #leerdam
  • #wonen

In 2023/2024 zal in Leerdam project ‘De Fonkeling’; bestaande uit 3 woongebouwen met in totaal 71 appartementen, worden gerealiseerd. De gebouwen zijn kwartsachtige ‘zwerfkeien’ gelegen in een groene parkachtige omgeving.

 

Kwarts is de thematische verwijzing naar glas, waar Leerdam om bekend staat. Deze verwijzing is in alle schaalniveaus te herkennen; van de gefacetteerde gevelvlakken met schuin aflopende raamopeningen tot het kwarts toeslagmateriaal in de geprefabriceerde gevelelementen. En van het kernmateriaal van de zwerfkeien – zichtbaar bij de buitenruimtes –  in de vorm van in de massa gekleurde glazen profielen tot het Braziliaans metselwerk, met hierin glazen gekleurde bouwstenen. Al deze elementen geven de gebouwen de fonkeling!

 

Het landschap is integraal onderdeel van de ontwerpopgave. Hiermee wordt niet alleen de woonkwaliteit vergroot, maar ook een hoge ambitie gehaald in het kader van waterretentie, klimaatadoptie, natuurinclusiviteit, biodiversiteit en circulair bouwen.