Hoofdkantoor Veiligheidsregio Hollands Midden

Ontmoeting en samenwerking stimuleren door middel van de verbinding

  • #hetnieuwewerken
  • #interieur
  • #kantoor
  • #Leiden
  • #renovatie

In opdracht van de Veiligheidsregio Hollands Midden hebben wij binnen een bestaand gebouw het nieuwe hoofdkantoor mogen ontwerpen.

 

Vanuit de behoefte aan een open organisatie waarbij het samenwerken gestimuleerd wordt, is het van belang de verschillende afdelingen en sectoren zoveel mogelijk interactie met elkaar hebben.
De carrévorm van het gebouw leidt echter tot een beperkt aantal centrale punten op de hoeken van de verschillende vleugels. Door de directie en de ondersteunende functies als restaurant en de grotere overlegruimten op strategische plekken te positioneren wordt de beweging en daarmee de samenwerking en ontmoeting gestimuleerd. Voorwaarde hiervoor is dat de verbindingen goed ontworpen en ingericht zijn zodat hiermee de afstand wordt verkleind. Vaak is dit namelijk niet de fysieke afstand als wel de gevoelsmatige afstand of de vorm van de route die men af moet leggen.

 

In overleg met de gebruiker is een kantoorconcept ontwikkeld waarbij er gewerkt wordt in een open structuur die is opgedeeld in verschillende kleinere plekken. Gezamenlijke functionaliteiten als projectruimten, overlegplekken, bel-cellen, concentratieplekken en dergelijke worden ingezet om deze plekken van elkaar te scheiden. Door niet in afgesloten kamers te werken maar in open vlekken wordt er per werkplek minder ruimtebeslag gelegd en ontstaat er meer ruimte voor ondersteunende voorzieningen. Zo is men onderdeel van een kleiner geheel en is er minder afleiding/overlast van collega’s zonder dat er een letterlijke barrière ontstaat tussen de verschillende afdelingen.

 

Deze hybride flexwerk visie sluit aan bij de actualiteit en een post-corona kantooromgeving: het kantoorgebouw faciliteert de activiteiten die op een werkplek elders en thuis niet kunnen, namelijk samenwerken, ontmoeten, overleggen en socializen. Werknemers kunnen zo vrijer omgaan met wat hun werkplek is en hun werkomgeving afstemmen op hun activiteit.