Puyckendam

Deze gebiedsontwikkeling in opdracht van Woningstichting St. Antonius van Padua geeft de openbare ruimte terug aan de wijk.

Op de locatie waren verouderde seniorenwoningen aanwezig in een steeds verder vertakkende strokenbouw. Het nieuwe stedenbouwkundige plan, bestaande uit compacte alzijdige appartementsgebouwen, zorgt voor meer lucht en licht in de openbare ruimte. Ook is er hierdoor geen sprake meer van ondefinieerbare restruimte aan de randen, maar wordt deze ruimte terug te geven aan de wijk en de bewoners. Ook de verdieping hoge gevelopeningen dragen bij aan de onderlinge relatie tussen bewoners en het openbaar gebied.

 

Het nieuwbouwprogramma behelst in totaal 126 levensloopbestendige driekamerappartementen. Naast appartementen zijn in enkele blokken andere voorzieningen opgenomen als zorgfuncties, kantoorruimte en twee welzijnsruimten. Deze laatste zijn niet alleen toegankelijk voor Puyckendammers, maar voor iedereen.