Tender appartementencomplex

In 2023 was één van onze tenderdeelnamen de nieuwbouw van een appartementencomplex in het centrum van Hillegom.

Uncategorized
  • #appartementen
  • #circulairematerialen
  • #duurzaamheid
  • #karakter
  • #natuurinclusief
  • #ontmoeten
  • #socialecohesie
  • #verbinding
  • biodiversiteit

Het desbetreffende plangebied is groenarm en heeft een stenig karakter. In de stedebouwkundige opzet is ervoor gekozen om de kwaliteit van het aanwezige groen te vergroten en de tussenliggende ruimte en gebouwen te gebruiken om deze plekken te verbinden. Dit leidt niet alleen tot een aangenamere en groenere leefomgeving maar dit versterkt de sociale cohesie in de buurt.

 

Wat betreft de architectuur hebben we aansluiting gezocht bij de woningen in de omgeving waarbij we gebruik hebben gemaakt van een eigentijdse vertaling van de traditionele opbouw in combinatie met karakteristieke stijlkenmerken uit de directe omgeving. Heel opvallend zijn hierin bijvoorbeeld de terugliggende voordeuren.

 

Net als bij de grondgebonden rijwoningen is er m.b.t. de materialisatie aansluiting gezocht bij de directe omgeving in de vorm van metselwerk. Gevels met minder zon belasting hebben grotere gevelopeningen zodat hier voldoende daglicht binnenkomt en gevels met een hogere zonbelasting hebben minder gevelopeningen om opwarming in de zomer tegen te gaan.

 

Door binnen de herhaling een aantal verbijzonderingen aan te brengen wordt de schaal van de blokken verkleint. Dit past beter bij de menselijke maat en het dorpskarakter van de omgeving.