Warmoeziershof

De grote woningbouwopgave dwingt ons consciëntieus om te gaan met de beschikbare ruimte. Dit zal leiden tot meer opgaven, waarbij de uitdaging zit in het ‘inbreiden’ van nieuwe gebouwen en functies in bestaand stedelijk weefsel.

  • #hof
  • #Leiden
  • #stadsverniewing
  • #verdichting
  • #wonen

De locatie wordt gevormd door het binnenterrein van een begin 20e eeuws bouwblok dat grenst aan circa veertig achtertuinen. Door de woningen breed en ondiep te maken ontstaat er ruimte om ze rond een autovrij hof te organiseren. Hierbij is veel aandacht besteed aan de onderlinge relatie tussen de woningen. Door dit zorgvuldig te doen was het mogelijk grote glasvlakken in de gevel te maken zonder dat de privacy in het geding kwam. Zo is het hof een extensie van de woonkamer.