Warmoeziershof

Verdichting en differentiatie biedt een interessante leefomgeving

  • #hof
  • #Leiden
  • #stadsverniewing
  • #verdichting
  • #wonen
  • differentiatie
  • grondgebondenwoningen

De grote woningbouwopgave dwingt ons consciëntieus om te gaan met beschikbare ruimten, waarbij de uitdaging ligt in het ‘inbreiden’ van nieuwe gebouwen en functies in bestaand stedelijk weefsel.

 

De locatie van Warmoeziershof wordt gevormd door het binnenterrein van een begin 20ste -eeuws bouwblok dat grenst aan circa veertig achtertuinen. Door hele brede maar ondiepe woningen te ontwerpen ontstaat er ruimte om de woningen rond een autovrij hof te organiseren. Zo ontstaat de karakteristiek van een hofje met zowel privé als semi-publieke buitenruimte.

 

Er is veel aandacht besteed aan de onderlinge relatie tussen de woningen. Door het aanbrengen van contrast in materialisatie en het zorgvuldig positioneren van grote glasvlakken in de gevel, zonder dat de privacy in het geding komt, wordt het hof een extensie van de woonkamer.