Topics

January 14, 2022

Duurzaam at the top

Bij KVDK is de visie op duurzaamheid geen tijdelijke trend maar een geloof dat diep verankerd is in ons DNA. Wij betrekken bij onze projecten altijd de balans tussen ecologische, economische en sociale belangen voor nu en de toekomst.

Lees meer

June 4, 2021

Concept House

Toen ik 2019 de masterclass Circulair Bouwen bijwoonde (georganiseerd door de BNA en Copper- 8) werd tijdens het voorstelrondje van ‘de klas’ de volgende opdracht meegegeven: “Noem een voorbeeld uit jouw praktijk waar je – op dit moment – circulaire principes toepast.”

Lees meer

June 2, 2021

Oog voor elkaar

Met teruglopende kerkbezoekers hebben kerklocaties buiten dienst een enorme potentie om dé ontmoetingsplekken voor de toekomst te worden en een bijdrage te leveren aan de sociale cohesie, zoals ze dat al eeuwen hebben gedaan. Kerkbesturen pak jullie verantwoordelijkheid!

Lees meer

June 1, 2021

Circulair West

Circulair bouwen is niet meer weg te denken uit de huidige praktijk. Overal om ons heen wordt men steeds bekender met het circulaire gedachtengoed. Toch blijkt het heel belangrijk om op voorhand ambities en verwachtingen af te stemmen, want maar al te vaak zijn er in de initiatieffase torenhoge ambities en blijken deze gedurende het proces onder druk van planning en budget soms op de achtergrond te raken.

Lees meer