Wat ons raakt

Met onze ontwerpen willen we een meerwaarde leveren aan een kwalitatief hoogwaardige architectonische gebouwde omgeving, met een zo laag mogelijke ecologische footprint, betaalbaar en prettig in gebruik voor iedereen, of je nu huurder, gebruiker, bezoeker of eigenaar bent. Als het allemaal in balans is, raak je volgens ons de kern!

De opgave
Door de bevolkingsgroei komt er een steeds grotere druk op de bebouwde omgeving te liggen. Verdichting wordt het devies en met deze verdichting is de kwaliteit van de openbare ruimte en de gebouwen – die deze publieke ruimten begrenzen – steeds belangrijker.

Door de bevolkingsgroei komt er een steeds grotere druk op de bebouwde omgeving te liggen.

Met een groot verantwoordelijkheidsgevoel voor het waarborgen van onze prachtige planeet voor toekomstige generaties maken wij fijne plekken om te wonen, te werken en te ontmoeten. Onze ambitie is om door gebruik te maken van hergebruikte en herbruikbare materialen en het inzetten van hernieuwbare energiebronnen emissie-loos en energie-positief te bouwen. Hierbij is het versterken van de biodiversiteit integraal onderdeel van onze ontwerpen. We willen de plek beter achterlaten dan hoe we haar aantroffen!